شرایط شرکت در کنگره

لطفا با دقت مطالعه بفرمایید

آثار فقط تحت شرایط زیر پذیرفته می‌شود

* آثار باید مرتبط با موضوعات جشنواره باشد.
* هر شاعری می‌تواند حداکثر 3 اثر عرضه نماید.
* آثار در هیچ جشنواره‌ای شرکت نکرده باشند.
* آثار ارسالی نباید پیش‌تر در ویژه برنامه ها منتشر شده باشد.
* اشعار در قالب فایل word و با قلم Bnazanin و اندازه 14 باشند.
* در ابتدای اشعار حتما اشاره گردد شعر مربوط به کدامیک از بخش‌های جشنواره می‌باشد.
* ذکر مشخصات کامل شاعر شامل: نام، نام خانوادگی، محل تولد، تحصیلات، شماره تلفن، آدرس پستی یا الکترونیک الزامی است.